TIẾNG ANH HỌC THUẬT (EAP)

Chương trình EAP được thiết kế cho học viên sau trung học cần cải thiện tiếng Anh học thuật và phát triển các kỹ năng cần thiết cho bậc đại học và sau đại học.

EAP logo

Giai đoạn Cấp độ Trọng tâm Số giờ dạy Đầu vào Đầu ra
English for Academic Purposes 1A

English for Academic Purposes 1B
Trung cấp và cao hơn Tiếng Anh học thuật 200 giờ Chỉ ở cấp độ EAP 1A IELTS 5.5―6.0 or
TOEFL 525+
Đạt yêu cầu học đại học
English for Academic Purposes 2A

English for Academic Purposes 2B
Cao trung cấp Tiếng Anh học thuật 200 giờ Chỉ ở cấp độ EAP 2A IELTS 6.0―6.5
or TOEFL 550+
Đạt yêu cầu học đại học và cao học

Chương trình EAP tập trung phát triển các kỹ năng sau:

 • các kỹ năng và chiến lược tự học ở bậc đại học
 • các kỹ năng và chiến lược nói, hiểu (nghe hiểu) tiếng Anh trong các bối cảnh học thuật, hiểu được các bài giảng, ghi chép bài giảng, chuẩn bị và thực hiện các hội thảo chuyên đề, tham gia hiệu quả các buổi thảo luận nhóm và học nhóm
 • các kỹ năng đọc các bài đọc hiểu học thuật bậc đại học, bao gồm phân tích các bài đọc, đọc và ghi chú
 • viết các bài viết học thuật bằng tiếng Anh, như bài tập lớn (kỹ năng diễn ý, trích dẫn tài liệu), bài tóm tắt, luận, báo cáo và giải đề thi

Học viên phân tích và viết các thể loại khác nhau, qua đó mở rộng kiến thức về nhiều lĩnh vực như:

 • Giao tiếp
 • Đất nước và văn hoá
 • Du lịch và lữ hành
 • Công nghệ
 • Con người và xã hội
 • Các loại môi trường sống
 • Công việc và kinh doanh
 • Khoa học sức khoẻ
 • Môi trường

Giảng viên không phải tốn thời gian thiết kế khâu đánh giá, vì toàn bộ tài liệu đánh giá định kỳ và cuối kỳ đều được cung cấp. Những hướng dẫn cho giảng viên và các tiêu chí đánh giá cũng được cung cấp kèm theo tài liệu đánh giá.

Các tài liệu đánh giá của chương trình EAP chuẩn bị cho học viên các kỹ năng cần thiết để học đại học – ghi chép bài giảng, tóm tắt, nghiên cứu, viết luận và thuyết trình.