Chương trình tiếng Anh thông thạo (EPP)

EPP Logo
Giai đoạn Cấp độ Trọng tâm Số giờ dạy Đầu vào Đầu ra
EPP Level 1A Vỡ lòng Tiếng Anh tổng quát 300 giờ Bất cứ cấp độ nào dựa trên kết quả kiểm tra đầu vào. IELTS 3.5 or TOEFL 425
EPP Level 1B
EPP Level 1C
Bắt đầu
Sơ cấp
EPP Level 2A
EPP Level 2B
Sơ trung cấp IELTS 4.5 or TOEFL 475
EPP Level 3A
EPP Level 3B
Trung cấp Tiếng Anh tổng quát và học thuật IELTS 5.0+ or TOEFL 500

Giáo trình cho khoá EPP bao gồm các bài học có các chủ đề hấp dẫn về thực tế cuộc sống như:

 • Gặp gỡ
 • Các mối quan hệ và gia đình
 • Đi ăn nhà hàng· Ngoại hình
 • Lễ hội
 • Các cuộc gọi điện
 • Sức khoẻ
 • Học tập và làm việc
 • Giải trí
 • Thể dục thể thao
 • Địa lý
 • Thời tiết và khí hậu
 • Sống ở nước ngoài
 • Các môn thể thao nguy hiểm

Giảng viên không phải tốn thời gian thiết kế khâu đánh giá, vì toàn bộ tài liệu đánh giá định kỳ và cuối kỳ đều được cung cấp. Những hướng dẫn cho giảng viên và các tiêu chí đánh giá cũng được cung cấp kèm theo tài liệu đánh giá.