Chương trình đào tạo tiếng Anh nền tảng GAC

Giai đoạn Cấp độ Trọng tâm Số giờ dạy Đầu vào Đầu ra sau FE B
GAC Foundation English A
GAC Foundation English B
Trung cấp Tạo nền tảng cho tiếng Anh học thuật 200 giờ Chỉ nhận cấp độ Foundation English A IELTS 5.0+
or TOEFL 500
Exit to GAC

Chương trình Foundation English đào tạo học viên ở cấp độ trung cấp trước khi bắt đầu chương trình Global Assessment Certificate™ (GAC), hoặc chương trình tiếng Anh toàn thời gian. Chương trình này hướng vào tiếng Anh học thuật, và phát triển các kỹ năng học viên cần có để theo học GAC. Các hoạt động hấp dẫn được thiết kế để rèn luyện khả năng tư duy của học viên.

Các chủ đề hấp dẫn được khai thác sâu nhằm giúp học viên xây dựng vốn từ vựng dồi dào, bao gồm:

  • Cuộc sống muôn màu
  • Thiên tai, thảm họa
  • Sức khỏe và hạnh phúc
  • Các kỳ nghỉ
  • Tệ nạn và truyền thông
  • Tương lai

Giảng viên không phải tốn thời gian thiết kế khâu đánh giá, vì toàn bộ tài liệu đánh giá định kỳ và cuối kỳ đều được cung cấp. Những hướng dẫn cho giảng viên và các tiêu chí đánh giá cũng được cung cấp kèm theo tài liệu đánh giá.

Hoàn tất chương trình này, học viên sẽ bắt đầu chương trình Global Assessment Certificate™ (GAC). Sau đó, học viên có thể tiếp tục học lên chương trình đại học.