Tài liệu học tập

Toàn bộ tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và đánh giá đều được cung cấp, bao gồm:

  • Student Manual cho mỗi môn học
  • Facilitator Guide cho mỗi môn học và đĩa CD cho toàn bộ khoá học
  • Academic Writing Manual, bao gồm hướng dẫn chi tiết về cách viết luận, các bài luận mẫu bậc đại học và các báo cáo nghiên cứu mẫu về nhiều đề tài khác nhau
  • Assessment Package, bao gồm Assessment Folders và đĩa CD có hướng dẫn chi tiết cách thực hiện, hướng dẫn chấm điểm và toàn bộ quy trình đánh giá cho mỗi môn học - Nghe, Nói, Đọc, Viết.