Tôi có thể học chương trình GAC ở đâu?

Có thể tìm các Approved Teaching Centres (ATCs) ở hơn 10 nước bao gồm Bahrain, Canada, China, Indonesia, Malaysia, Mexico, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, và Việt Nam. Các cơ sở này được ACT Education Solutions, Limited (AES) chọn lọc rất cẩn thận về chất lượng giảng dạy và sự tận tâm với các nhu cầu của học viên. Tất cả các cơ sở đào tạo đều có đội ngũ nhân viên nói tiếng Anh chuyên nghiệp có thể tham gia các khoá đào tạo nhân viên định kỳ do các AES’s Regional Academic Managers thực hiện nhằm đảm bảo học viên có thể được đào tạo với chất lượng cao nhất.

Ngoài ra, ATC nơi bạn học sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ tư vấn đào tạo và hướng dẫn nộp hồ sơ ứng tuyển trong suốt khoá học.

Tất cả các ATCs đều đáp ứng các tiêu chuẩn của AES và được giám sát thường xuyên thông qua các đợt kiểm định chất lượng định kỳ. Hoạt động này nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy và đánh giá được đồng bộ trên toàn cầu.

Tìm một Approved Teaching Center.

Yêu cầu tuyển sinh

Yêu cầu tuyển sinh thường khác nhau ở từng nước có chương trình Global Assessment Certificate™. Để biết thông tin chi tiết về các yêu cầu này, xin vui lòng liên hệ với Approved Teaching Center gần nhất.

Photo of teacher training

Khoá đào tạo giáo viên do đội ngũ AES thực hiện tại Hanyang University GAC Centre, Seoul, Hàn Quốc, 2010