Tôi có thể học đại học ở đâu?

Chương trình Global Assessment Certificate™ (GAC) là một chương trình dự bị đại học được quốc tế công nhận dành cho những sinh viên muốn học ở các trường giảng dạy bằng tiếng Anh. GAC Pathway Universities có mặt tại Úc, Canada, Indonesia, Malaysia, Mexico, Singapore, Thái Lan, Anh, Hoa Kỳ và Việt Nam. Tuy nhiên, với chứng chỉ GAC, bạn có thể nộp hồ sơ vào bất cứ trường đại học nào. Nhiều học viên có chứng chỉ GAC đã được nhận vào các trường đại học ngoài hệ thống Pathway Universities.

Một số trường đại học ở Hoa Kỳ công nhận các tín chỉ của GAC đối với các khoá học bậc đại học. Một số trường cấp học bổng giúp giảm đáng kể học phí và sinh hoạt phí.

Khi bạn hoàn thành xuất sắc chứng chỉ GAC, bạn có thể nộp hồ sơ vào bất cứ GAC Pathway Universities nào tuỳ theo yêu cầu riêng của từng trường. Mỗi trường có các tiêu chuẩn tuyển sinh khác nhau đối với học viên GAC, bao gồm tiếng Anh và các yêu cầu tối thiểu khác.

Photo of Zong Huang

Zhong Huang, hiện đang học tại University of Arizona


Để biết thêm chi tiết về Pathway Universities về điều kiện tuyển sinh và cách lựa chọn một Pathway University phù hợp, hãy truy cập Find a Pathway University.

GAC – Lộ trình đại học toàn cầu

Cambodia Zaman University RMIT University Sim Global Education USA Montana USA Redlands USA Suny Fredonia USA Berkeley